Muốn Dạy Nói Cho Con Cần Phải Hiểu Về “Hành Vi Lời Nói” (Verbal Behavior)

Một phần rất quan trọng của phương pháp Applied Behavior Analysis (ABA) đó là Hành Vi Lời Nói (Verbal Behavior). Trong khi tưởng chừng như ngôn ngữ và việc nói là thứ vốn tự nhiên có và tự hình thành thì B.F. Skinner vào đầu năm 1900 đã nghiên cứu và viết rằng Lời Nói … Continue reading Muốn Dạy Nói Cho Con Cần Phải Hiểu Về “Hành Vi Lời Nói” (Verbal Behavior)