What is Autism? – Hội Chứng Tự Kỷ Là Gì?

Chứng Rối Loạn Tự Kỷ (Autism Spectrum Disorder- ASD) hay còn gọi là tự kỷ là khuyết tật do bẩm sinh hoặc xảy ra ngay sau khi sinh.

Chứng tự kỷ ảnh hưởng đến sự tương tác với mọi người, học hành, làm việc, và môi trường xung quanh.

Mỗi người khi có chuẩn đoán tự kỷ có thể có một vài đặc điểm tương tự nhau, nhưng không phải tất cả tất cả dều giống nhau. Chính vì vậy hội chứng này gọi là hội chứng rối loạn tự kỷ.

Một vài đặc điểm bao gồm:

Theo CDC (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) nghiên cứu và thống kê cứ 54 người thì có 1 người bị tự kỷ. Tỷ lệ Nam giới có chuẩn đoán tự kỷ nhiều hơn nữ giới.

Nguyên Nhân: Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân là do các yếu tố về gien. Môt số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa yếu tố môi trường (cả trước và sau khi sinh) và tự kỷ. Nguyên nhân khác nhau ở mỗi người và còn nhiều điều cần được nghiên cứu và tìm hiểu.

Nguồn tham khảo:

CDC.GOV

Nationalautismassociation.org

SEED (The Study to Explore Early Development)

Ronald A, Happe F, Bolton P, Butcher LM, Price TS, Wheeright S, Baron-Cohen S, Plomin R. Genetic heterogeneity between the three components of the autism spectrum: A twin study. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry. 2006; 45(6): 691-699.