Blog

Tự Kỷ và Dinh Dưỡng

Theo nghiên cứu cho thấy mối quan tâm chung về dinh dưỡng đối với trẻ Tự Kỷ là: Sự thiếu hụt dinh dưỡng chung Thừa cân Thiếu cân Sự lựa chọn thức ăn Lệ thuộc vào một cách trình bày hoặc một thói quen nhất định khi ăn Sự lo lắng khi thấy thức ăn…

Read more