Blog

Muốn Dạy Nói Cho Con Cần Phải Hiểu Về “Hành Vi Lời Nói” (Verbal Behavior)

Một phần rất quan trọng của phương pháp Applied Behavior Analysis (ABA) đó là Hành Vi Lời Nói (Verbal Behavior). Trong khi tưởng chừng như ngôn ngữ và việc nói là thứ vốn tự nhiên có và tự hình thành thì B.F. Skinner vào đầu năm 1900 đã nghiên cứu và viết rằng Lời Nói…

Read more

Chậm Nói hay Tự Kỷ

Mốc phát triển của trẻ từ 2 tháng tuổi tới 5 tuổi và cách chơi và dạy con phù hợp lứa tuổi của CDC. Ấn vào Vietnamese ở giữa trang: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/freematerials.html Hoặc dùng link này: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/CDC_LTSAE-Checklist15_FNL_VI_508.pdf      

Read more