Blog

Muốn Dạy Nói Cho Con Cần Phải Hiểu Về “Hành Vi Lời Nói” (Verbal Behavior)

Một phần rất quan trọng của phương pháp Applied Behavior Analysis (ABA) đó là Hành Vi Lời Nói (Verbal Behavior). Trong khi tưởng chừng như ngôn ngữ và việc nói là thứ vốn tự nhiên có và tự hình thành thì B.F. Skinner vào đầu năm 1900 đã nghiên cứu và viết rằng Lời Nói…

Read more

Chậm Nói hay Tự Kỷ

Mốc phát triển của trẻ từ 2 tháng tuổi tới 5 tuổi và cách chơi và dạy con phù hợp lứa tuổi của CDC. Ấn vào Vietnamese ở giữa trang: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/freematerials.html Hoặc dùng link này: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/CDC_LTSAE-Checklist15_FNL_VI_508.pdf      

Read more

Tự Kỷ và Dinh Dưỡng

Theo nghiên cứu cho thấy mối quan tâm chung về dinh dưỡng đối với trẻ Tự Kỷ là: Sự thiếu hụt dinh dưỡng chung Thừa cân Thiếu cân Sự lựa chọn thức ăn Lệ thuộc vào một cách trình bày hoặc một thói quen nhất định khi ăn Sự lo lắng khi thấy thức ăn…

Read more