Blog

Dạy Trẻ Bật Âm và Nói – Cách Thứ 2

Đây là cách dạy dùng Intraverbal fill-in. Điền vào chỗ trống. Xem thêm ở bài viết trước “Muốn Dạy Nói Cho Con Cần Phải Hiểu Về “Hành Vi Lời Nói” (Verbal Behavior)” Muốn Dạy Nói Cho Con Cần Phải Hiểu Về “Hành Vi Lời Nói” (Verbal Behavior)

Read more

Chậm Nói hay Tự Kỷ

Mốc phát triển của trẻ từ 2 tháng tuổi tới 5 tuổi và cách chơi và dạy con phù hợp lứa tuổi của CDC. Ấn vào Vietnamese ở giữa trang: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/freematerials.html Hoặc dùng link này: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/CDC_LTSAE-Checklist15_FNL_VI_508.pdf      

Read more